Impactul fumatului asupra supravieţuirii pe termen lung la pacienţii cu boală aterosclerotică trataţi cu aspirina sau clopidogrel

Date din  trialul CAPRIE  (Clopidogrel Versus Aspirin in Patients at Risk of Ischemic Events), J Am Coll Cardiol. 2014

Scopul acestui studiu a fost de a investiga eficacitatea monoterapiei cu clopidogrel sau aspirină la pacienţii cu boală vasculară aterosclerotică, fumători vs nefumători (N = 19184). Fumatul accentuează inhibarea plachetară indusă de clopidogrel, ceea ce poate explica beneficiul relativ mai mare în rândul fumătorilor observat în studiile de evaluare a terapiei duale antiagregante plachetare. Dacă fumatul are un impact asupra rezultatelor clinice la pacienţii care necesită un singur agent antiplachetar, acest fapt rămâne să fie demonstrate în studii mari.

Sub-studiul CAPRIE a comparat clopidogrelul și aspirina la pacienţii cu boli vasculare aterosclerotice în monoterapie.  Pacienţii fumători (n=5688) au avut un risc crescut de evenimente ischemice, comparativ cu cei nefumători (n =4135; risc relativ [HR]: 1.24 [95% interval de încredere (CI) : 1.08-1.42]) și ex-fumători (n=9381; HR:1.32 [ 95% CI:1.18-1.47])(p<0,001). Clopidogrelul a fost asociat cu o reducere a evenimentelor ischemice în rândul fumătorilor (8,3% vs 10,8%, HR:0.76 [95 % CI : 0.64-0.90]),  în timp ce nu a adus niciun beneficiu asociat cu aspirina în grupul de pacienţi ex-fumători/pacienţi ce nu au fumăt niciodată (10,4% vs 10,6% , HR:0.99 [95% CI:0.89-1.10],p=0,01pentru interacţiune). In rândul fumătorilor, clopidogrelul a redus, de asemenea,  riscul de infarct miocardic, mortalitate de cauză vasculară, și deces de orice cauză comparativ cu aspirina. Nu s-a observat nicio diferenţă în ceea ce privește riscul de sângerare în cele două grupuri studiate.

Astfel, în trialul CAPRIE, fumătorii au un beneficiu suplimentar prin administrarea clopidogrelului în prevenţiă secundară comparativ cu aspirina. Aceste rezultate ar trebui luate în considerare pentru viitoarele studii prospective de evaluare a impactului  strategiilor specifice de inhibare plachetară.