Școala de Vară a Tinerilor Cardiologi

În perioada  28 iunie - 4 iulie, Societatea Română de Cardiologie a organizat la Cisnădioara,  Sibiu, cea de-a doua ediție a Școlii de Vară a Tinerilor Cardiologi. Evenimentul a fost onorat de prezența unor personalități marcante ale cardiologiei românești, precum Prof. Dan Dobreanu, Prof. Ioan Manițiu, Prof. Tiberiu Nanea, Prof. Dragoș Vinereanu, Șef de Lucrări Dr. Ruxandra Jurcuț.
Scoala de Vară a reunit 27 de rezidenți cardiologi din mai multe centre universitare din țară și din Republica Moldova. Programul, foarte bine elaborat, a inclus prelegeri, ateliere de lucru, discuții interactive pe teme de interes, un curs de resuscitare cardiopulmonară, precum și activități sociale și recreative.

Prima a zi a fost dedicată imagisticii cardiace, Prof. Dr. Nanea exemplificând prin numeroase cazuri clinice, ilustrarea ecocardiografică a suflurilor cardiace în patologii variate și complexe. Ultima parte a prezentării a abordat formele particulare de  stenoză aortică. Dr. Ruxandra Jurcuț a consacrat cea de a doua se­siune științifică a zilei imagisticii alternative: CT cardiac și rezonanța magnetică cardiacă, tehnici imagistice aflate la granița dintre specialități cu un spectru larg de indicații și o valoare diagnostică certă.

Prof. Dr. Manițiu a prezentat, în cea de a doua zi,  patologia vasculară periferică arterială și venoasă, cursul încheindu-se cu un atelier practic în care participanții au determinat indicele gleznă-braț.

Pentru a încuraja activitatea  stiintifica a tinerilor medici cardiologi, in cea de-a treia zi, Prof. Dr. Vinereanu a vorbit despre conceperea și realizarea unei prezentări științifice și despre diversele modalități de redactare ale unui articol științific pentru a fi publicat într-un jurnal indexat ISI sau CNCSIS. Următoarea temă a abordat interpretarea corectă a studiilor clinice într-o analiză detaliată si obiectiv pertinentă.

Unul din momentele cele mai așteptate de către rezidenți a fost prezentarea de caz, un antrenament valoros pentru examenele viitoare. Prezentarea a fost deosebit de educativă, întrucât a conținut informații extrem de utile în privința principalelor dificultăți și “capcane” cu care cei examinați se confruntă  în mod frecvent.

În cea de a patra zi, Prof. Dr. Dobreanu a prezentat etapele unui studiu electrofiziologic și ale ablației prin radiofrecvență a tulburărilor de ritm supraventriculare într-o sesiune urmarită cu deosebită atenție de către rezidenți. Programarea defibrilatoarelor cardiace a fost, de asemenea, exemplificată. Tahicardiile cu complex QRS larg, de la diagnostic pozitiv și diferențial, la mecanisme fiziopatologice și abordarea lor terapeutică în urgență au fost dezbatute pe larg într-o sesiune interactivă care a marcat finalul prelegerilor științifice.

Ultimele zile au fost rezervate în exclusivitate Cursului de Resuscitare Cardiopulmonară susținut de o echipă de medici urgentiști, reprezentanți ai Consiliului Național Român de Resuscitare. Cursanţii au exersat acordarea primului ajutor, suportul vital de bază şi suportul avansat, pornind de la scenarii clinice și respectând recomandările Ghidului de resuscitare din 2010. La sfârşitul cursului, participanţii au susținut un examen și au obţinut diplome de acreditare.

Prezentările de caz susținute de  tinerii cardiologi au avut teme extrem de variate: endocardită marantică și infecțioasă, sindrom Brugada, cardiomiopatie hipertrofică, disecție de aortă, disecție de artere coronare, etc. Discuțiile pe marginea fiecărui caz au inclus opinii general acceptate, recomandările ghidurilor, dar și  particularitățile abordării pacientului.

Programul extra-științific a fost, de asemenea,  foarte  generos, facilitat de locația de vis, la poalele Cetații Cisnadioara, într-o atmosferă caldă și primitoare, ce a încurajat totodată activitățile sportive. Au fost organi­zate excursii la Sibiu, la Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra, la Muzeul Național Bru­kenthal și la Ocna Sibiului.

Printr-o fericită coincidență, în aceeași perioadă s-a desfășurat la Sibiu Festivalul Internațional de Film Transilvania, astfel încat seara rezidenții au avut șansa să savureze  proiecția celor mai importante filme ale momentului în cadre inedite, precum Cetatea din Cisnădioara sau  Piața Mare.   

Reiterând experiența reușită a primei ediții, Școala de Vară a Tinerilor Cardiologi devine o tradiție de succes, fiind  un eveniment de înaltă calitate științifică care încurajează exprimarea experienței individuale și dezvoltarea profesională a medicilor rezidenți.  

Autori

Dr. Lucia Egher

IUBCV „Prof.dr.C.C.Iliescu“